Zalety spółki akcyjnej notowanej na giełdzie

Oto niektóre zalety

 • 1.Kapitał wspierający rozwój firmy – paliwo którego potrzebujesz

  Wejście na giełdę bardzo ułatwia pozyskanie kapitału niezbędnego do dalszego dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Co istotne te środki zwiększają wartość Twojej firmy – i nie musisz ich oddawać – jak np. kredytu bankowego. Warto podkreślić, że inwestorzy obecnie - również chętniej inwestują w akcje niż w lokaty bankowe. To jest dobry czas.

 • 2.Wzrost prestiżu i wiarygodności

  WSpółki notowane na giełdzie charakteryzują się większą wiarygodnością wśród swoich kontrahentów, a zwłaszcza dla banków – co ma niemałe znaczenie. Emitenci giełdowi postrzegani są jako godni zaufania oraz zweryfikowani. Co więcej giełda zwiększa prestiż Spółki oraz polepsza jej wizerunek rynkowy

 • 3.Promocja przedsiębiorstwa i jego oferty rynkowej

  Każda Spółka wchodząca na giełdę staje się automatycznie rozpoznawalna w przestrzeni publicznej. Ułatwia to promocję i stabilizuje wizerunek samego przedsiębiorstwa, jak również oferowanych przez niego produktów lub usług. W dobie ogromnej konkurencji – stajemy się z automatu liderami.

 • 4.Możliwość bezgotówkowego przejmowania innych firm – płacenie akcjami

  Obecność Spółki na giełdzie pozwala na realizację bezgotówkowych transakcji – fuzji i przejęć. Dzięki temu , Spółka może rozwijać się przejmując inne firmy i nie wydając na to gotówki . Jak również poprzez emisję kolejnych akcji może płacić swoim kontrahentom za usługi lub towary.

 • 5.Wycena przedsiębiorstwa – posiadanych akcji

  Istotną zaletą posiadania w portfelu notowanych instrumentów finansowych jakimi są akcje - jest możliwość stałego monitorowania ich wartości. Rynek kapitałowy odzwierciedla rzeczywistą wartość Spółki, którą na bieżąco weryfikują inwestorzy. Akcje mogą również stanowić zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez właściciela.

 • 6.Środki motywacji dla pracowników i zarządu

  Wejście na giełdę daje możliwość właścicielowi stworzenia programów motywacyjnych – opartych na akcjach dla pracowników oraz kadry zarządzającej. W oparciu o wyniki finansowe premia wypłacana jest w akcjach – co jest ogromną motywacją dla pracowników czy zarządu, a akcjonariuszom daje gwarancję pełnego zaangażowania załogi w dążeniu do celu jakim jest zwiększanie zysku Spółki. Same zalety i bez gotówki.

 • 7.Możliwość wyjścia z inwestycji

  Wejście Spółki na giełdę umożliwia właścicielowi sprzedaż posiadanych akcji i szybkie uzyskanie gotówki w określonej przez rynek kwocie , którą może przeznaczyć na dowolny cel . Co więcej nie ma potrzeby sprzedaży od razu wszystkich posiadanych akcji , właściciel może sprzedać tylko część – nadal zachowując kontrolę nad Spółką.

 • 8.Zabezpieczenie interesów rodzinnych

  Obecność Spółki na giełdzie powoduje , że w przypadku zakończenia aktywności zawodowej przez wieloletniego właściciela , może on w łatwy i szybki sposób sprzedać Spółkę – bo zna jej wartość . Co więcej, spółkom giełdowym znacznie łatwiej znaleźć menedżera który przejmie obowiązki prezesa zarządu ( a właściciel może zająć miejsce w Radzie Nadzorczej bez konieczności angażowania się w bieżącą działalność Spółki ). Zaś w przypadku losowym spadkobiercy głównego akcjonariusza mogą w łatwy sposób spieniężyć akcje notowanej Spółki.