Rynek Kapitałowy w pigułce

Formuła systemu

Rynek kapitałowy prowadzony jest w formule alternatywnego systemu obrotu. To oferta dla małych i średnich rozwijających się firm z różnych branż, w tym działających głównie w obszarze nowych technologii ale i nie tylko. Ofert nie jest czymś nowym w Polsce, ten rynek działa już ponad 10 lat. W Europie funkcjonują już takie platformy, np. rynek AIM w Londynie czy First North w ramach skandynawskie grupy OMX.

Dynamiczny rozwój

Rynek kapitałowy powstał z myślą o dynamicznych firmach, którym zastrzyk kapitału otworzy możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w efekcie da szansę na rozwój uwieńczony awansem do grona dużych i wartościowych polskich spółek. Ze względu na specyfikę emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie - tańsze pozyskanie kapitału. NewConnect ma także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tu przedsiębiorstw.

  • NewConnect łączy młode i dynamiczne przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju z polskim rynkiem kapitałowym.
  • NewConnect otwiera możliwości finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o rozproszony akcjonariat.
  • NewConnect funkcjonuje w oparciu o regulacje prawne uwzględniające specyfikę funkcjonowania młodych spółek.
  • Fundamentem rynku NewConnect jest profesjonalne, wielopłaszczyznowe wsparcie Spółek przez wyspecjalizowanych doradców.
  • NewConnect zdecydowanie przyspiesza rozwój notowanych przedsiębiorstw
  • Więcej na www.newconnect.pl